ที่ปรึกษา iso การกำจัดแผนกคุณภาพ

May 7th, 2022

ที่ปรึกษา iso

 

เมื่อใดก็ตามที่มีการถกเถียงเกี่ยวกับมาตรฐาน สิ่งหนึ่งที่แน่นอนก็คือการปรับปรุง การพิจารณาส่วนใหญ่มักเป็นข้อกำหนดในการปรับปรุงอย่างต่อเนื่องของมาตรฐาน หรือการปรับปรุงมาตรฐานที่เป็นไปได้ อย่างหลังนี้โดยเฉพาะในปัจจุบันในขณะที่เราคาดว่าจะมีการเผยแพร่ ไม่ค่อยมีใครได้ยินจะมีการอภิปรายเกี่ยวกับพื้นฐานของการจัดการคุณภาพตามที่แต่ละองค์กรกำหนด ทั้งในและนอกที่ปรึกษา iso นี่คือสิ่งที่กล่าวถึงในบทความสั้น ๆ นี้

ที่ปรึกษา iso ของระบบการจัดการคุณภาพที่มีโครงสร้าง

มีแนวปฏิบัติที่จัดตั้งขึ้นเพื่อแต่งตั้งหัวหน้าฝ่ายคุณภาพ ซึ่งโดยปกติแล้วจะไม่ใช่ในฐานะผู้จัดการคุณภาพเสมอไป ข้อเสนอที่จะทำในที่นี้คือโพสต์นี้ไม่จำเป็นและมักเป็นอุปสรรคต่อการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ไม่จำเป็นเพราะข้อกำหนดสำหรับการที่ปรึกษา iso ไม่ต้องการ และเนื่องจากทั้งในระดับบุคคลและระดับสายงาน ผู้ได้รับการแต่งตั้งนี้ไม่ได้จัดการคุณภาพในทางใดทางหนึ่งอย่างแท้จริง ผู้จัดการฝ่ายผลิต นักบัญชี ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด ฯลฯ

มีหน้าที่รับผิดชอบในคุณภาพของการจัดการและการส่งมอบผลงานของตนเป็นรายบุคคลและโดยรวม ในช่วงเวลาของการประเมินประสิทธิภาพบุคคลหรือองค์กร ไม่มีทางหนีจากความรับผิดชอบนี้ แน่นอนว่าการจัดการคุณภาพนั้นไม่ได้มีชื่อเสียงในเรื่องการยอมรับความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในคุณภาพของประสิทธิภาพในขณะนั้น ภาระผูกพันเพราะแม้จะขาดความรับผิดชอบสำหรับการปฏิบัติงานของแผนกตามหน้าที่

ผู้จัดการคุณภาพผ่านกิจกรรมของพนักงานของตน

อยู่ในตำแหน่งการควบคุมซึ่งมักจะเป็นเชิงลบ ซึ่งใช้อำนาจจากเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการใช้อำนาจที่จำเป็นในการส่งเสริมวัตถุประสงค์ทางธุรกิจของแผนก ตัวอย่างคลาสสิกของสิ่งนี้สามารถเห็นได้ในทุกอุตสาหกรรมในการจัดการการเลือกซัพพลายเออร์ โดยปกติการซื้อเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการผลิตจำเป็นต้องมีการเลือกซัพพลายเออร์หนึ่งรายหรือมากกว่า ตัวแทนจัดซื้อได้รับมอบอำนาจให้เลือกซัพพลายเออร์และยอมรับข้อกำหนด การเลือกแหล่งจัดหามักจะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพื่อให้ซัพพลายเออร์ที่ได้รับเลือกประเมิน

ที่ปรึกษา iso เพื่อกำหนดความเหมาะสม การตัดสินใจนี้มักเป็นการฝึกหัดที่ไม่ก่อผล โดยไม่มีผลประโยชน์ที่วัดผลได้ ซึ่งส่งผลให้เกิดค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมและความล่าช้าอย่างมากซึ่งสามารถหลีกเลี่ยงได้ ที่ปรึกษา iso ประเมินนี้มักจะเป็นการปฏิเสธซัพพลายเออร์ที่เสนอโดยบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบหรือความรับผิดชอบในการตัดสินใจของพวกเขา มีสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกันภายในองค์กรในด้านการควบคุมความเบี่ยงเบน การตรวจสอบภายใน ประเด็นสำคัญคือความรับผิดชอบในการตัดสินใจส่วนใหญ่มาจากผู้ที่จะต้องรับผิดชอบต่อการตัดสินใจนั้น สอบถามที่ https://www.wwtraining.co.th/

 

Categories: การศึกษา

Leave a comment

Feed

https://www.nullawilhistoricalsociety.com / ที่ปรึกษา iso การกำจัดแผนกคุณภาพ